Nhà Lập Pháp Hoa Kỳ Quyên Góp FTX Cho Marshals Theo Chỉ Đạo Của Bộ Tư Pháp Quốc Gia
2023-05-18
Crypto Đã Ảnh Hưởng Đến Nền Công Nghiệp Game Như Thế Nào?
2023-05-19

Chủ Tịch CFTC Hoa Kỳ: BTC Và ETH Là Hàng Hóa; Phản Đối Mạnh Mẽ Việc Giám Sát Thực Thi Pháp Luật Của SEC

Join the Trading Community: Learn & Earn with BingX.

 

Điểm Tin Thị Trường Hôm Nay

Theo Bloomberg, Rostin Behnam, Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng có sự khác biệt đáng kể giữa CFTC và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) do Gary Gensler đứng đầu, về cách tiếp cận quy định đến tiền điện tử. Behnam nhấn mạnh rằng CFTC chịu trách nhiệm bảo vệ các nhà đầu tư Mỹ trong thị trường tài sản tài chính hàng hóa và nhiều loại tiền điện tử này được coi là hàng hóa. Ông đã đề cập rằng BTC và ETH là hàng hóa và việc giới thiệu hợp đồng tương lai BTC và ETH trên các sàn giao dịch được thúc đẩy bởi nhu cầu thị trường và được hỗ trợ bởi phân tích pháp lý. Behnam nhấn mạnh việc thiếu một thực thể điều phối trung tâm hoặc doanh nghiệp chung là lý do tại sao tiền điện tử và các mặt hàng khác không được phân loại là chứng khoán.

BingX’s Bitcoin Chart

Source: TradingView & BingX

Hôm qua, BTC đã giảm từ $27.500 xuống còn $26.300. Hôm nay đạt mức $26.800 và đang tích lũy trên đường EMA90, cho thấy một giai đoạn tích lũy. Chỉ báo MACD và EMA đã hình thành mô hình phân kỳ, trong khi khối lượng giao dịch đang giảm trong quá trình chuyển động đi lên. Chỉ báo KDJ đang mở rộng lên trên, cho thấy đà tăng giá. Tuy nhiên, giá BTC đang đối mặt với ngưỡng kháng cự tại EMA90 và Dải bollinger đang mở rộng xuống dưới. Mức hỗ trợ là khoảng $26.000, trong khi mức kháng cự đã giảm xuống còn $27.500. Nên thận trọng trong các quyết định giao dịch.

Khuyến cáo: Độc giả nên thực hiện nghiên cứu riêng của mình trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. BingX không chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp về bất kỳ thiệt hại hay mất mát nào được gây ra hoặc được truyền thống là do sử dụng, tin tưởng vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hay dịch vụ nào được đề cập trong bài viết.