Cantor Fitzgerald Coi Bitcoin ETF Là “Chất Xúc Tác Ngắn Hạn Quan Trọng Nhất”
2023-10-30
MicroStrategy Mua Thêm Bitcoin Trong Tháng 10 Khi Tài Sản Này Tăng Giá Trị
2023-11-02

Cơ Quan Giám Sát Quốc Hội Cho Biết SEC Cần Sự Phê Chuẩn Từ Các Nhà Lập Pháp Trước Khi Tiến Hành Với Thông Báo Gây Tranh Cãi

Join the Trading Community: Learn & Earn with BingX.

Điểm Tin Thị Trường Hôm Nay

Văn phòng Kế toán Chính cho biết hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch về cách các công ty nên hạch toán việc nắm giữ tiền điện tử, theo luật, phải được đưa ra trước Quốc hội trước khi nó có hiệu lực. Thông báo Kế toán Nhân viên của SEC số 121, hay SAB 121, được ban hành vào tháng 3/2022 và yêu cầu các công ty lưu ký tiền điện tử phải ghi lại khoản nắm giữ tiền điện tử của khách hàng dưới dạng nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán của họ. Cơ quan giám sát của Quốc hội cho biết hôm thứ Ba rằng Thông báo này tuân theo Đạo luật Đánh giá của Quốc hội, trong đó yêu cầu rằng trước khi một quy tắc có thể có hiệu lực, các cơ quan phải nộp báo cáo về quy tắc này cho Quốc hội. CRA, được ban hành vào năm 1996, nhằm mục đích tăng cường sự giám sát của quốc hội đối với việc xây dựng quy định của cơ quan. Theo GAO, Quốc hội sau đó sẽ có khả năng xem xét và bác bỏ các quy định trong khoảng thời gian 60 ngày. “Chúng tôi kết luận Thông báo là một quy tắc phục vụ các mục đích của CRA vì nó đáp ứng định nghĩa của quy tắc APA [Đạo luật thủ tục hành chính] và không áp dụng ngoại lệ nào. Do đó, Thông báo phải tuân theo yêu cầu phải nộp cho Quốc hội,” GAO cho biết vào thứ ba. SEC cho biết Thông báo này không thuộc phạm vi điều chỉnh của CRA vì nó không đáp ứng được định nghĩa về một quy tắc, theo GAO.

BingX’s Bitcoin Chart

Source: TradingView & BingX

Giá bitcoin đã tăng 26,5% trong tháng 10 và một số chỉ số đạt mức cao nhất trong một năm, bao gồm phí bảo hiểm tương lai BTC và chiết khấu GBTC của Grayscale. Đây chắc chắn là một tháng tuyệt vời cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, điều đáng cân nhắc là chúng ta vẫn phải chờ bao lâu để ETF thông qua. Điều quan trọng nữa là phải theo dõi chặt chẽ thời điểm thoát đặt cược vào ETF. Trong mọi trường hợp, các nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục kiên nhẫn giữ vị thế của mình. Mức hỗ trợ là 33.900 USD và mức kháng cự là 34.800 USD.

Khuyến cáo: Độc giả nên thực hiện nghiên cứu riêng của mình trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. BingX không chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp về bất kỳ thiệt hại hay mất mát nào được gây ra hoặc được truyền thông là do sử dụng, tin tưởng vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hay dịch vụ nào được đề cập trong bài viết.