STRIKE: Bitcoin & Payment Mở Rộng Dịch Vụ Đến 65 Quốc Gia
2023-05-20
Web 3.0 Là Gì?
2023-05-22

ConsenSys: MetaMask Không Đánh Thuế Các Giao Dịch Tiền Điện Tử

Join the Trading Community: Learn & Earn with BingX.

Điểm Tin Thị Trường Hôm Nay

Trên Twitter, ConsenSys đã lên tiếng làm rõ thông tin không chính xác liên quan đến điều khoản dịch vụ, theo đó MetaMask không áp thuế đối với các giao dịch tiền điện tử. ConsenSys đặt mục tiêu làm cho Web3 thân thiện hơn với người dùng, dễ truy cập và có thể xây dựng hơn thông qua bộ sản phẩm của mình. Các điều khoản về thuế được đề cập chỉ áp dụng cho các sản phẩm chịu thuế và gói trả phí của ConsenSys, không áp dụng cho MetaMask hoặc các sản phẩm được miễn thuế khác.

BingX’s Bitcoin Chart

Source: TradingView & BingX

Tương tự hôm qua, BTC vẫn chưa có sự bứt phá rõ ràng. Sẽ hứa hẹn hơn nếu nó giữ mốc trên $27.000, không may thay, nó đã trở về dưới $27.000. Sự không chắc chắn phát sinh khi thời hạn trần nợ của Hoa Kỳ đến gần, điều này có thể gây ra biến động thị trường. Hiện tại, thị trường đang không có quá nhiều biến động. 

Khuyến cáo: Độc giả nên thực hiện nghiên cứu riêng của mình trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. BingX không chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp về bất kỳ thiệt hại hay mất mát nào được gây ra hoặc được truyền thống là do sử dụng, tin tưởng vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hay dịch vụ nào được đề cập trong bài viết.