BingX trở thành nhà tài trợ chiến lược cho sự kiện Future Blockchain Summit 2023 tại Dubai
BingX trở thành nhà tài trợ chiến lược cho sự kiện Future Blockchain Summit 2023 tại Dubai
2023-09-26
EU Phê Duyệt Các Quy Tắc Toàn Diện Về Tiền Điện Tử Đầu Tiên Trên Thế Giới
2023-09-27

CSA Công Bố Hướng Dẫn Về Quỹ Tài Sản Tiền Điện Tử Công Khai

Join the Trading Community: Learn & Earn with BingX.

 

Điểm Tin Thị Trường Hôm Nay

Mùa hè này, Cơ quan Quản lý Chứng khoán Canada (“CSA”) đã xuất bản Thông báo của CSA 81-336 Hướng dẫn về các quỹ đầu tư tài sản tiền điện tử là Nhà phát hành báo cáo (“Thông báo”) liên quan đến các quỹ tìm cách đầu tư vào tài sản tiền điện tử. Nhân viên CSA cũng xác định một số lĩnh vực có thể cần được hướng dẫn thêm. Chúng bao gồm (i) đặc điểm của tài sản tiền điện tử và thị trường tài sản tiền điện tử; (ii) yêu cầu lưu trữ; (iii) đặt cược tài sản tiền điện tử; và (iv) nghĩa vụ hiểu về sản phẩm (“KYP”), hiểu rõ khách hàng (“KYC”) và các nghĩa vụ về tính phù hợp. Ngoài ra, Văn phòng Giám đốc Ngân hàng và Hiệp hội giám sát Tài chính (“OSFI”) cũng đã khởi động một cuộc thăm dò ý kiến về vấn đề vốn quy định và xử lý thanh khoản đối với việc tiếp xúc với tài sản tiền điện tử, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ngân hàng mới liên quan đến tài sản tiền điện tử được phát hành bởi Ban kiểm soát Ngân hàng Basel vào tháng 12/2022.

 

BingX’s Bitcoin Chart

Source: TradingView & BingX

BTC vẫn đang duy trì mức dao động nhỏ khoảng 400 USD mỗi ngày. Phạm vi biến động nhỏ này cho thấy thị trường tiền điện tử hiện không được các quỹ ưa chuộng và phần lớn nó vẫn là một cuộc đầu cơ trên sàn giao dịch. Điều này cũng ngăn cản việc BTC trải qua những đợt tăng hoặc giảm đáng kể về giá trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, ván đầu cơ tiền dự trữ dài hạn chắc chắn sẽ dẫn đến sự sụp đổ của altcoin, vì vậy các nhà đầu tư phải thận trọng khi lựa chọn đầu tư vào altcoin. Mức hỗ trợ đang là 26.000 USD và mức kháng cự là 26.500 USD.

Khuyến cáo: Độc giả nên thực hiện nghiên cứu riêng của mình trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. BingX không chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp về bất kỳ thiệt hại hay mất mát nào được gây ra hoặc được truyền thông là do sử dụng, tin tưởng vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hay dịch vụ nào được đề cập trong bài viết.