“Time Value of Money” Là Gì Và Giá Trị Của Nó Trong Tiền Điện Tử
2023-03-28
Khái Niệm Zero Knowledge Proof Và Sự Minh Bạch Của Tiền Điện Tử
2023-03-29

DYDX Được Thiết Lập Khởi Chạy Thử Nghiệm Blockchain Cosmos

Tham gia Cộng đồng Trading: Tìm hiểu & Kiếm tiền với BingX.

Điểm tin thị trường ngày hôm nay

DYDX được thiết lập để khởi chạy thử nghiệm riêng dựa trên Blockchain Cosmos hôm 28/3, và sẽ công bố cho một số bên trong giai đoạn đầu. Trong giai đoạn thứ hai, sàn giao dịch sẽ chạy một mạng thử nghiệm nội bộ nhằm kiểm tra tất cả các chức năng cơ bản. Giai đoạn thứ ba sẽ chứng kiến ​​một mạng thử nghiệm riêng tư được mở cho các bên thứ ba có trong danh sách trắng, những người sẽ đóng vai trò là người xác thực trong mạng lưới. Hướng tới mục tiêu ra mắt mạng thử nghiệm công khai vào tháng 7, với mạng chính dự kiến ​​sẽ ra mắt vào cuối tháng 9/2023. DYDX cũng đang hoàn thiện ứng dụng iOS, ứng dụng Android và trang web riêng.

BingX’s Bitcoin Chart

Source: TradingView & BingX

DYDX được thiết lập để khởi chạy thử nghiệm riêng dựa trên Blockchain Cosmos hôm 28/3, và sẽ công bố cho một số bên trong giai đoạn đầu. Trong giai đoạn thứ hai, sàn giao dịch sẽ chạy một mạng thử nghiệm nội bộ nhằm kiểm tra tất cả các chức năng cơ bản. Giai đoạn thứ ba sẽ chứng kiến ​​một mạng thử nghiệm riêng tư được mở cho các bên thứ ba có trong danh sách trắng, những người sẽ đóng vai trò là người xác thực trong mạng lưới. Hướng tới mục tiêu ra mắt mạng thử nghiệm công khai vào tháng 7, với mạng chính dự kiến ​​sẽ ra mắt vào cuối tháng 9/2023. DYDX cũng đang hoàn thiện ứng dụng iOS, ứng dụng Android và trang web riêng.

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: BingX không xác nhận và không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ nội dung, độ chính xác, chất lượng, quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu khác trên trang này. Người đọc nên tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty.