Web 3.0 Là Gì?
2023-05-22
Cơn sốt Memecoin 2.0: Pepe (PEPE), Meme (MEME), Ordinals (ORDI) và BRC-20 Là Gì?
2023-05-23

Khối Lượng Giao Dịch Tiền Điện Tử Hàng Ngày Đạt Mức Thấp Nhất Kể Từ Đỉnh Tháng 3

Join the Trading Community: Learn & Earn with BingX.

Điểm Tin Thị Trường Hôm Nay

Theo Frank Chaparro, Trưởng bộ phận Tin tức tại The Block, khối lượng giao dịch hàng ngày của tiền điện tử đã đạt mức thấp nhất kể từ mức cao nhất vào tháng 3. Trước đây, khối lượng giao dịch hàng ngày đạt mức cao 46 tỷ đô la vào 19/3, nhưng vào 21/5, nó chỉ còn 10,42 tỷ đô la. Chaparro cho rằng sự suy giảm này là do ba yếu tố: tính thanh khoản giảm do sự ra đi của các công ty thương mại như Jump và Jane Street, sự suy yếu của thị trường theo mùa vào khoảng tháng 5 (“Bán vào tháng 5 và biến mất”) và sự phá sản của các ngân hàng như Signature và Silvergate.

BingX’s Bitcoin Chart

Source: TradingView & BingX

Khuyến cáo: Độc giả nên thực hiện nghiên cứu riêng của mình trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. BingX không chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp về bất kỳ thiệt hại hay mất mát nào được gây ra hoặc được truyền thống là do sử dụng, tin tưởng vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hay dịch vụ nào được đề cập trong bài viết.

 

Disclaimer: BingX does not endorse and is not responsible for or liable for any content, accuracy, quality, advertising, products, or other materials on this page. Readers should do their own research before taking any actions related to the company. BingX is not responsible, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with the use of or reliance on any content, goods, or services mentioned in the article.