SSV Network (SSV) Là Gì? Công nghệ Distributed Validator Technology (DVT) Là Gì?
2023-05-09
Vai Trò Của Stablecoin Trong Hệ Sinh Thái Tiền Điện Tử
2023-05-10

Ngân Hàng Trung Ương Zimbabwe Ra Mắt Tiền Kỹ Thuật Số Được Hỗ Trợ Bằng Vàng

Join the Trading Community: Learn & Earn with BingX.

Điểm Tin Thị Trường Hôm Nay 

Ngân hàng trung ương Zimbabwe đã ra mắt token kỹ thuật số được hỗ trợ bằng vàng để mở rộng phạm vi các công cụ đầu tư và bảo toàn giá trị trong nền kinh tế và giúp công chúng tiếp cận thị trường tiền tệ dễ dàng hơn. Ngân hàng Dự trữ Zimbabwe (RBZ) cho biết token sẽ được trao đổi giống như vàng hiện có và được bán thông qua các ngân hàng bằng nội tệ và ngoại tệ. Ngân hàng hy vọng các ngân hàng sẽ tạo các tài khoản chuyên dụng cho các token kỹ thuật số được hỗ trợ bằng vàng, thường được gọi là ví vàng điện tử hoặc thẻ vàng điện tử, cho phép những người nắm giữ vàng chuyển đổi các khoản nắm giữ của họ.

BingX’s Bitcoin Chart

Source: TradingView & BingX

Hôm qua, BTC đã chứng kiến một sự biến động tăng – giảm, với mức cao nhất khoảng $28.000, sau đó giảm xuống khoảng $27.300 trước khi tăng trở lại. Hiện tại, Bitcoin đang ở trong làn sóng giảm thứ hai trên biểu đồ 4 giờ, với sự hình thành hai đáy ngắn hạn và sự phục hồi. Hỗ trợ ngắn hạn là $27.000, trong vùng kháng cự $27.800 – $28.100. Trên biểu đồ hàng ngày, xu hướng giảm vẫn tiếp tục, không có dấu hiệu tạo đáy.

 

Khuyến cáo: Độc giả nên thực hiện nghiên cứu riêng của mình trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. BingX không chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp về bất kỳ thiệt hại hay mất mát nào được gây ra hoặc được truyền thống là do sử dụng, tin tưởng vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hay dịch vụ nào được đề cập trong bài viết.