Vai Trò Của Stablecoin Trong Hệ Sinh Thái Tiền Điện Tử
2023-05-10
Công Bố Chương Trình Liên Kết Trao Đổi Tiền Điện Tử BingX
2023-05-10

Paypal Nắm Giữ Gần 1 Tỷ Đô La Tài Sản Tiền Điện Tử Trên Bảng Cân Đối Kế Toán

Join the Trading Community: Learn & Earn with BingX.

 

Điểm Tin Thị Trường Hôm Nay

PayPal đã tiết lộ trong hồ sơ quý 10 gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ rằng họ nắm gần 1 tỷ đô la tiền điện tử trên bảng cân đối kế toán của mình. Các tài sản bao gồm Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash và Litecoin, được nắm giữ thay mặt cho khách hàng của mình, với tổng giá trị là 943 triệu USD. Công ty không nắm giữ bất kỳ loại tiền điện tử nào trên bảng cân đối kế toán ngoài tài sản của khách hàng.

 

BingX’s Bitcoin Chart

Source: TradingView & BingX

Biểu đồ nến hàng ngày của Bitcoin cho thấy một khoảng thời gian hợp nhất ở các mức thấp hơn, với mức hỗ trợ chính khoảng $27.250. Price action gần đây đã khiến nến giảm xuống dưới mức Hỗ trợ EMA60 tại $27.500, trong khi các chỉ báo MACD và KDJ cho tín hiệu giảm, nhưng có dấu hiệu phân kỳ tăng nhẹ ở đáy. Xu hướng chung vẫn chưa rõ ràng. Các nhà giao dịch nên chuẩn bị cho cả kịch bản tăng và giảm.

 

Khuyến cáo: Độc giả nên thực hiện nghiên cứu riêng của mình trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. BingX không chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp về bất kỳ thiệt hại hay mất mát nào được gây ra hoặc được truyền thống là do sử dụng, tin tưởng vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hay dịch vụ nào được đề cập trong bài viết.