SEC Tiếp Tục “Đàn Áp” Thị Trường Tiền Điện Tử. Đâu Là Thời Điểm Thích Hợp Để Mua Vào?
2023-06-08
Dự Trữ Bitcoin Tại Các Sàn Giao Dịch Hoa Kỳ Giảm Xuống Mức Tương Đương 2017
2023-06-12

USDC Nguyên Bản Của Circle Đã Được Ra Mắt Trên Mạng Arbitrum

Join the Trading Community: Learn & Earn with BingX.

 

Today’s Cryptocurrency Headline


Circle đã thông báo tích hợp USDC nguyên bản trên mạng lưới Arbitrum, cho phép các nhà phát triển và người dùng truy cập vào nó mà không phải qua trung gian. Với Circle Account và Circle API, các sàn giao dịch, công ty fintech, nhà giao dịch tổ chức và nhà phát triển hiện có thể truy cập vào Arbitrum USDC và tận dụng thời gian thanh toán nhanh hơn và chi phí thấp hơn do mạng lưới Arbitrum cung cấp.

BingX’s Bitcoin Chart

Source: TradingView & BingX

Sau mức kháng cự khoảng $27.300, BTC lại đối mặt với áp lực giảm, cho thấy vùng kháng cự rõ ràng. Các điều chỉnh ngắn hạn có thể sẽ tiếp tục. Trên biểu đồ 4 giờ, BTC đã giảm xuống dưới mức $26.000 và duy trì ổn định trên mức này cả ngày hôm qua. Hiện tại, giá đã tìm được sự hỗ trợ tại đường trung tuyến BOLL, cho thấy dấu hiệu của một đợt phục hồi hình chữ U. Các mức kháng cự cần theo dõi nằm trong khoảng từ $27.000 đến $27.500.

 

Khuyến cáo: Độc giả nên thực hiện nghiên cứu riêng của mình trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. BingX không chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp về bất kỳ thiệt hại hay mất mát nào được gây ra hoặc được truyền thông là do sử dụng, tin tưởng vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hay dịch vụ nào được đề cập trong bài viết.