10 Tính Năng Trên BingX Nhất Định Bạn Phải Biết
2023-05-12
BingX tích hợp zkSync Era trên Spot Trading và ra mắt khu vực giao dịch BRC-20
BingX tích hợp zkSync Era và ra mắt khu vực giao dịch BRC-20 Zone
2023-05-12

Ủy Ban Dịch Vụ Tài Chính Hạ Viện Hoa Kỳ Kêu Gọi SEC Rút Lại Các Quy Tắc Lưu Ký Tiền Điện Tử Được Đề Xuất

Join the Trading Community: Learn & Earn with BingX.

 

Điểm Tin Thị Trường Hôm Nay

Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ Patrick McHenry, Chủ tịch Tiểu ban Tài sản Kỹ thuật sốFintech, và Chủ tịch tiểu ban Hòa nhập French Hill đã viết một lá thư cho SEC, kêu gọi rút lại các quy tắc lưu ký tiền điện tử được đề xuất. Các nhà lập pháp lập luận rằng các quy tắc được đề xuất vượt quá thẩm quyền theo luật định của Ủy ban và sẽ ngăn cản các công ty đóng vai trò là người giám sát đủ điều kiện cho các cố vấn đầu tư đã đăng ký. Điều này xảy ra sau những lo ngại tương tự được thể hiện bởi a16z và Hiệp hội Blockchain. Các nhà lập pháp đang kêu gọi SEC rút lại đề xuất của mình và tuân thủ nhiệm vụ theo luật định.

BingX’s Bitcoin Chart

Source: TradingView & BingX

Cấu trúc 4 giờ của BTC cho thấy khả năng giảm điểm cuối cùng, với khả năng xảy ra phân kỳ tăng. Xu hướng chung vẫn nghiêng về phía giảm với mức độ rủi ro ngày càng tăng. Hỗ trợ chính nằm trong phạm vi $26.500 – $25.500, với việc phá vỡ dưới $25.000 có khả năng dẫn đến việc quay trở lại vùng hợp nhất hàng ngày trước đó. Triển vọng dài hạn là không chắc chắn, với khả năng quay trở lại mức $20.000.

 

Khuyến cáo: Độc giả nên thực hiện nghiên cứu riêng của mình trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. BingX không chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp về bất kỳ thiệt hại hay mất mát nào được gây ra hoặc được truyền thống là do sử dụng, tin tưởng vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hay dịch vụ nào được đề cập trong bài viết.