Các Loại Phí Giao Dịch Trên BingX
2023-06-05
Vai Trò Của Tiền Điện Tử Trong Nền Kinh Tế Gig
2023-06-05

Ví Atomic Gặp Sự Cố Bảo Mật Trong Phiên Bản Tải Xuống Lịch Sử

Join the Trading Community: Learn & Earn with BingX.

Điểm Tin Thị Trường Hôm Nay

23pds, Giám đốc An ninh Thông tin của SlowMist, đã tweet rằng trang web tải xuống chính thức và trang web xác minh sha256sum của Atomic Wallet được gỡ bỏ ngoại tuyến khỏi Cloudflare một cách khẩn cấp. Điều này cho thấy một vấn đề bảo mật tiềm ẩn trong quá trình tải xuống các phiên bản lịch sử. Hơn nữa, 23pds đã cảnh báo rằng các tài khoản lừa đảo hiện đang tích cực nhắm đến người dùng trong bối cảnh sự cốAtomic Wallet đang nóng lên, bằng cách sử dụng các phương thức lừa đảo. Người dùng nên thận trọng với rủi ro tài chính. Các báo cáo trước đó chỉ ra rằng tổng số tiền bị đánh cắp từ Atomic Wallet đã vượt quá 35 triệu USD

BingX’s Bitcoin Chart

Source: TradingView & BingX

Biểu đồ hàng ngày của BTC dường như xuất hiện một mô hình tam giác hội tụ, cho thấy khả năng xảy ra đột phá. Miễn là mức hỗ trợ trong khu vực tam giác, khoảng $26.500, được giữ vững, thì tình hình vẫn tương đối ổn định. Tuy nhiên, nếu giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ này thì có thể dẫn đến mô hình hợp nhất hình chữ nhật. Nếu không phá vỡ dưới mức hỗ trợ, thị trường BTC tổng thể đang dao động trong phạm vi từ $27.500 –  $26.000.

 

Khuyến cáo: Độc giả nên thực hiện nghiên cứu riêng của mình trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. BingX không chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp về bất kỳ thiệt hại hay mất mát nào được gây ra hoặc được truyền thông là do sử dụng, tin tưởng vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hay dịch vụ nào được đề cập trong bài viết.