2022-07-31

Babel Finance mất hơn 280 triệu USD khi giao dịch độc quyền

Tham gia Cộng đồng Trading: Tìm hiểu & Kiếm tiền với BingX. Điểm tin thị trường ngày hôm nay Nền tảng cho vay tiền điện tử Babel […]
2022-07-04

Babel Finance thuê chuyên gia tái cấu trúc Houlihan Lokey

Tham gia Cộng đồng Trading: Tìm hiểu & Kiếm tiền với BingX. Điểm tin thị trường ngày hôm nay Babel Finance đang thuê công ty ngân hàng […]