2022-11-29

Convex Finance là gì?

1. Convex Finance là gì? Convex Finance là một nền tảng để CRV token holder và Curve Liquidity Provider (LP) kiếm thêm phần thưởng lãi suất […]
2022-11-23

Synthetix là gì?

1. Synthetix là gì? Synthetix là một giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát hành và giao […]
2022-11-21

dYdX là gì?

1. dYdX là gì? dYdX là một sàn giao dịch phi tập trung có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, cung cấp dịch vụ Spot Trading và […]
2022-11-18

Linear Finance: Một hệ sinh thái DeFi đa dạng cho người dùng

1. Linear Finance là gì Linear Finance là một giao thức giao dịch tài sản phái sinh phi tập trung. Người dùng có thể thông qua […]