Celsius đệ đơn phá sản

Nền tảng cho vay tiền điện tử Celsius được cho là đã đệ đơn xin phá sản. Kể từ thứ…