2022-06-27

Goldman Sachs huy động 2 tỷ USD để mua tài sản từ Celsius

Tham gia Cộng đồng Trading: Tìm hiểu & Kiếm tiền với BingX. Điểm tin thị trường ngày hôm nay Goldman Sachs đang tìm cách huy động 2 […]