2023-06-09

USDC Nguyên Bản Của Circle Đã Được Ra Mắt Trên Mạng Arbitrum

Join the Trading Community: Learn & Earn with BingX.   Today’s Cryptocurrency Headline Circle đã thông báo tích hợp USDC nguyên bản trên mạng lưới Arbitrum, […]
2023-06-07

Circle đã nhận được giấy phép Tổ chức Thanh toán Lớn từ Cơ quan Tài chính Singapore

Join the Trading Community: Learn & Earn with BingX. Điểm Tin Thị Trường Hôm Nay Công ty con của Circle, Circle Singapore, đã được Cơ quan […]
2023-04-27

Circle Ra Mắt Giao Thức Chuyển Giao Chuỗi Chéo Cho USDC

Join the Trading Community: Learn & Earn with BingX. Điểm Tin Thị Trường Hôm Nay Circle đã thông báo về việc ra mắt giao thức chuyển […]
2022-11-03

Circle vượt qua các quy định nguyên tắc ở Singapore

Tham gia Cộng đồng Trading: Tìm hiểu & Kiếm tiền với BingX. Điểm tin thị trường ngày hôm nay  Circle Internet Financial, một công ty công nghệ […]