2023-06-07

Tầm Quan Trọng Của Các Công Cụ Tài Chính Phái Sinh Phi Tập Trung

Các công cụ tài chính phái sinh phi tập trung đang tận dụng sự phổ biến ngày càng tăng của tài chính phi tập trung để […]
2023-04-20

Tất Cả Những Điều Bạn Phải Biết Về Sản Phẩm Tài Chính Cấu Trúc DeFi

Thế giới tài chính diễn biến thật sự phức tạp trong những tuần qua. Mọi việc đang diễn ra chỉ cho thấy việc hiểu về hệ […]
2023-02-14

Giao thức Liquid Staking trên Polkadot – StaFi (FIS) có gì đặc biệt?

1. StaFi là gì? Stafi được viết tắt bởi sự kết hợp của Staking + Finance, một giao thức phi tập trung được xây dựng với […]
2023-02-14

Tìm hiểu về Rocket Pool – Giao thức Liquid Staking lớn thứ 3 thị trường

1. Rocket Pool là gì? Roket Pool là một dự án thuộc mảng Liquid Staking giải quyết vấn đề tài sản của người dùng bị khóa […]