2022-07-27

Lido DAO bỏ phiếu chống lại việc bán 14,5 triệu USD LDO cho Dragonfly Capital

Tham gia Cộng đồng Trading: Tìm hiểu & Kiếm tiền với BingX. Điểm tin thị trường ngày hôm nay Một đề xuất bán 10 triệu mã thông […]
2022-07-25

Lido DAO bỏ phiếu đề xuất bán 10 triệu LDO cho Dragonfly Capital

Tham gia Cộng đồng Trading: Tìm hiểu & Kiếm tiền với BingX. Điểm tin thị trường ngày hôm nay Lido DAO, nhóm quản trị phi tập trung […]