2023-04-21
Bản nâng cấp Ethereum Shanghai Upgrade đã hoàn thành: Tác động mà nó đem lại cho thị trường tiền điện tử là gì? 

Bản nâng cấp Ethereum Shanghai Upgrade đã hoàn thành: Tác động mà nó đem lại cho thị trường tiền điện tử là gì? 

Bản nâng cấp Ethereum Shanghai Upgrade là gì? , còn được gọi là bản nâng cấp “Shapella”, cuối cùng đã hoàn tất, đánh dấu sự khởi đầu […]
2023-04-10
Ethereum Shanghai Upgrade là gì? 

Ethereum Shanghai Upgrade là gì? 

Bản cập nhật Shanghai Upgrade của Ethereum có lẽ là một trong những sự kiện được mong đợi nhất trong thế giới tiền điện tử. Toàn […]