2022-10-26

Ethereum Foundation ra mắt chương trình tài trợ cộng đồng Lớp 2

Join the Trading Community: Learn & Earn with BingX. Today’s Cryptocurrency Headline Quỹ Ethereum công bố tài trợ cộng đồng Lớp 2 năm 2022, với tổng […]
2022-10-11

Polygon ra mắt mạng thử nghiệm cộng đồng ZkEVM

Tham gia Cộng đồng Trading: Tìm hiểu & Kiếm tiền với BingX. Điểm tin thị trường ngày hôm nay Polygon thông báo ra mắt mạng thử nghiệm […]
2022-10-05

Quỹ chỉ số Ethereum của Fidelity đã huy động được khoảng 5 triệu đô la

Tham gia Cộng đồng Trading: Tìm hiểu & Kiếm tiền với BingX. Điểm tin thị trường ngày hôm nay Fidelity đã ra mắt Quỹ chỉ số Ethereum […]
2022-09-29

Circle khởi chạy Giao thức chuyển giao chuỗi chéo cho USDC

Tham gia Cộng đồng Trading: Tìm hiểu & Kiếm tiền với BingX. Điểm tin thị trường ngày hôm nay Circle, công ty thanh toán tiền điện tử […]