2022-10-27

Meta lỗ 3,7 tỷ đô la vì metaverse trong quý 3

Tham gia Cộng đồng Trading: Tìm hiểu & Kiếm tiền với BingX. Điểm tin thị trường ngày hôm nay Báo cáo thu nhập của Meta vào hôm […]
2022-06-22

Những người khổng lồ công nghệ muốn thành lập Diễn đàn Metaverse

Tham gia Cộng đồng Trading: Tìm hiểu & Kiếm tiền với BingX. Điểm tin thị trường ngày hôm nay Những gã khổng lồ công nghệ bao gồm […]
2022-06-16

Ứng dụng Metaverse nào sẽ khả thi trong tương lai?

Tham gia Cộng đồng Trading: Tìm hiểu & Kiếm tiền với BingX. Không nghi ngờ gì nữa, Metaverse sẽ là một trong những lĩnh vực tăng trưởng […]
2022-05-12

Meta đang hợp tác với Polygon

Tham gia Cộng đồng Trading: Tìm hiểu & Kiếm tiền với BingX. Điểm tin thị trường ngày hôm nay Ryan Wyatt, Giám đốc điều hành của Polygon […]