2022-09-30

OpenSea hợp tác với Warner Music Group trên Music NFT

Tham gia Cộng đồng Trading: Tìm hiểu & Kiếm tiền với BingX. Điểm tin thị trường ngày hôm nay Thị trường NFT OpenSea đã hợp tác với […]
2022-09-27

Nền tảng NFT âm nhạc Sound.xyz khởi chạy giao thức âm thanh

Tham gia Cộng đồng Trading: Tìm hiểu & Kiếm tiền với BingX. Điểm tin thị trường ngày hôm nay Nền tảng NFT âm nhạc Sound.xyz đã công […]
2022-09-23

OpenSea muốn mở rộng nhiều mạng và ngôn ngữ hơn để toàn cầu hóa hệ sinh thái NFT

Tham gia Cộng đồng Trading: Tìm hiểu & Kiếm tiền với BingX. Điểm tin thị trường ngày hôm nay OpenSea sẽ bổ sung thêm mạng và hỗ […]
2022-08-26

Ethereum Foundation xác nhận ngày hợp nhất

Tham gia Cộng đồng Trading: Tìm hiểu & Kiếm tiền với BingX. Điểm tin thị trường ngày hôm nay Ethereum Foundation đã xác nhận thời điểm sáp […]