2022-08-30

Moonbeam tích hợp giao thức nhắn tin chuỗi chéo

Tham gia Cộng đồng Trading: Tìm hiểu & Kiếm tiền với BingX. Điểm tin thị trường ngày hôm nay Polkadot parachain Moonbeam đã công bố tích hợp […]
2022-08-17

Aave cho biết kiểm duyệt địa chỉ ví trực tuyến sẽ cần sự đồng thuận của DAO

Tham gia Cộng đồng Trading: Tìm hiểu & Kiếm tiền với BingX. Điểm tin thị trường ngày hôm nay Giao thức cho vay DeFi AAVE tuyên bố […]
2022-08-05

Uniswap DAO đề xuất thành lập Quỹ Uniswap

Join the Trading Community: Learn & Earn with BingX. Today’s Cryptocurrency Headline Một đề xuất đã được đệ trình hôm nay trong diễn đàn quản trị […]