2022-06-23
Arweave: Web3.0 Computing Paradigm Based on Persistent Storage Consensus

Arweave: Mô hình Web3.0 dựa trên sự đồng thuận lưu trữ

Tham gia Cộng đồng Trading: Tìm hiểu & Kiếm tiền với BingX. Trong Kỷ nguyên Web3.0, lớp cốt lõi của Internet sẽ không hoàn toàn được xây […]
2022-05-26

Immutable X ra mắt Giải pháp thanh khoản chéo trên nhiều lớp

Tham gia Cộng đồng Trading: Tìm hiểu & Kiếm tiền với BingX. Điểm tin thị trường ngày hôm nay Immutable X, giao thức NFT Layer2, đã tung […]