2022-08-31

Fireblocks ra mắt hỗ trợ cho Solana

Tham gia Cộng đồng Trading: Tìm hiểu & Kiếm tiền với BingX. Điểm tin thị trường ngày hôm nay Công ty dịch vụ và lưu ký […]
2022-08-30

Moonbeam tích hợp giao thức nhắn tin chuỗi chéo

Tham gia Cộng đồng Trading: Tìm hiểu & Kiếm tiền với BingX. Điểm tin thị trường ngày hôm nay Polkadot parachain Moonbeam đã công bố tích hợp […]
2022-08-03

Ủy ban Công nghệ tương lai và Kinh tế kỹ thuật số được thành lập tại Dubai

Tham gia Cộng đồng Trading: Tìm hiểu & Kiếm tiền với BingX. Điểm tin thị trường ngày hôm nay Chính phủ Dubai đã thông báo về việc […]
2022-06-27

Goldman Sachs huy động 2 tỷ USD để mua tài sản từ Celsius

Tham gia Cộng đồng Trading: Tìm hiểu & Kiếm tiền với BingX. Điểm tin thị trường ngày hôm nay Goldman Sachs đang tìm cách huy động 2 […]