BingX: Giao dịch thật dễ dàng
2022-06-22
eBay thâu tóm sàn NFT KnownOrigin
2022-06-23

Arweave: Mô hình Web3.0 dựa trên sự đồng thuận lưu trữ

Arweave: Web3.0 Computing Paradigm Based on Persistent Storage Consensus

Arweave: Web3.0 Computing Paradigm Based on Persistent Storage Consensus

Tham gia Cộng đồng Trading: Tìm hiểu & Kiếm tiền với BingX.

Trong Kỷ nguyên Web3.0, lớp cốt lõi của Internet sẽ không hoàn toàn được xây dựng dựa trên blockchain và tính toán dữ liệu không phải tất cả đều chạy trên một nền tảng duy nhất của chuỗi công khai. Xem xét hiệu quả của tính toán dữ liệu và sự khác biệt trong môi trường ngôn ngữ lập trình cơ bản, lớp cơ sở tính toán dữ liệu trong thời đại Web3.0 sẽ là một môi trường phức tạp và đa dạng hơn chúng ta nghĩ.

Vì vậy, thế hệ mô hình điện toán tiếp theo sẽ tập trung vào cách làm cho việc tính toán dữ liệu hiệu quả hơn trong kỷ nguyên blockchain. Một lượng lớn tài sản dữ liệu và máy tính từ thời đại Web2.0 sẽ vẫn là một phần của thời đại Web3.0 trong một thời gian dài. Thách thức là tìm ra cách kết hợp dữ liệu và máy tính này với hệ sinh thái mới do blockchain dẫn dắt và cách điều phối việc sử dụng các tài nguyên cơ bản của Internet như lưu trữ dữ liệu, mạng và bộ nhớ máy tính.

Arweave là một sản phẩm từ nhà phát triền The Times. Trong tương lai gần, dữ liệu và ứng dụng của Arweave sẽ tiếp tục hợp nhất với Web3.0 và tạo ra một nền tảng đáng kỳ vọng. Các lớp lưu trữ sẽ được sử dụng nhiều vì mọi người sẽ muốn chia sẻ dữ liệu trong cả hệ thống tập trung và phi tập trung.

Cơ chế cốt lõi của Arweave

Giới thiệu dự án

Arweave (AR) cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu cho người dùng thông qua các hoạt động phi tập trung và cơ chế đồng thuận POA (Proof Of Access), trao phần thưởng AR cho những người khai thác cung cấp dịch vụ lưu trữ. Việc triển khai POA dựa trên cấu trúc BlockWeave độc ​​đáo của Arweave, trong đó mỗi Khối được kết nối không chỉ với Khối trước(Previous Block) mà còn với Khối thu hồi(Recall Block) đó.

Khối thu hồi được tạo ra từ hàm băm và độ dài khối của Khối trước đó. Khi quyết định sử dụng công cụ khai thác khối, người khai thác phải chứng minh rằng họ có thể truy cập dữ liệu trong khối được thu hồi để có được quyền khai thác khối, từ đó kiếm được phần thưởng khối. Điều này yêu cầu người khai thác phải:

  1. Sao chép càng nhiều khối càng tốt;
  2. Tiếp tục lặp lại các khối càng khó càng tốt:
  3. Cố gắng lưu các khối với càng ít người càng tốt để có được nhiều lợi thế hơn khi khai thác các khối mới.

Đồng thời, do các đặc tính có thể xác minh và theo dõi của dữ liệu duy nhất trên chuỗi khối Arweave, nó đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu trên chuỗi, để đạt được khả năng lưu trữ vĩnh viễn đáng tin cậy.

Ưu điểm của Arweave

Mô hình đồng thuận dựa trên lưu trữ (SCP) triển khai tính toán dựa trên AR, nghĩa là, dải Turing với AR làm nguồn dữ liệu, cung cấp nguồn dữ liệu cho các ứng dụng ngoài chuỗi và kết quả tính toán cũng được tải lên AR Storage. Hiệu quả của nó phụ thuộc vào hiệu suất của các ứng dụng ngoài chuỗi và máy tính, và đương nhiên là cao hơn so với tính toán dựa trên chuỗi dựa trên sự đồng thuận.

Trong Layer1 truyền thống như Ethereum, tính toán, lưu trữ, đồng thuận và các chức năng khác được xử lý bởi các nút. Lưu trữ trên chuỗi được thực hiện thông qua các cơ chế đồng thuận như POW, bị hạn chế bởi phép tam giác bất khả thi.

Source: arweavefees

Nguồn: arweavefees

SCP tách biệt lưu trữ trên chuỗi khỏi thuật toán. Một cách ngắn gọn, bản thân liên kết công đồng giống như một đĩa cứng của máy tính, chỉ chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu. Miễn là dữ liệu được lưu trữ trên chuỗi là đáng tin cậy, thì việc thực thi các hợp đồng thông minh có thể diễn ra trên bất kỳ thiết bị nào có khả năng tính toán trên chuỗi.

Arweave sử dụng mô hình “thanh toán một lần, lưu trữ mãi mãi”. Về lâu dài, chi phí lưu trữ của AR rất thấp, thậm chí gần bằng không. Hiệu quả lưu trữ của AR cao. Vì lý do này, AR thường được so sánh với một băng máy Turing, lưu trữ dữ liệu người dùng với chi phí thấp. Do đó, với việc lưu trữ AR hiệu quả và chi phí thấp, việc tính toán dữ liệu có thể được thực hiện trong chuỗi và nguồn dữ liệu đến từ chuỗi AR và kết quả tính toán cũng được lưu trữ trong chuỗi.

Hệ sinh thái Arweave

SmartWeave

SmartWeave là một nền tảng hợp đồng thông minh được xây dựng dựa trên Arweave giúp chuyển gánh nặng thực hiện hợp đồng thông minh cho người dùng thông qua quy trình Đánh giá trì hoãn (lazy evaluation). Trong Ethereum, mỗi nút thực hiện trên mọi giao dịch. SmartWeave sử dụng hệ thống “đánh giá trì hoãn” giao cho người dùng tính toán để xác minh các giao dịch. Khi người dùng tương tác với hợp đồng SmartWeave, họ sẽ đánh giá từng giao dịch trước đó trên dApp để đảm bảo rằng nó khớp với trạng thái mới nhất của dữ liệu được lưu trữ trên chuỗi, sau đó ghi kết quả giao dịch vào mạng Arweave để xác minh và lặp lại quy trình.

Khi chạy, người dùng có thể coi SmartWeave như một máy ảo chạy bên ngoài chuỗi. Các giao dịch được thực hiện cục bộ bằng cách đọc mã ứng dụng và các thông số đầu vào trên Arweave, sau đó đồng bộ hóa đầu ra với Arweave để tách lưu trữ trên chuỗi khỏi tính toán ngoài chuỗi. Công việc xác thực của người dùng đi kèm với việc theo dõi từng bước và xác thực các giao dịch và không cần phải thực hiện trên chuỗi, tức là không tuân theo cơ chế đồng thuận.

EverPay

EverPay là một giao thức thanh toán chuỗi chéo cung cấp dịch vụ thanh toán theo thời gian thực giữa người mua và người bán. EverPay khóa các tài sản khác nhau của các chuỗi công khai khác thành một và chỉ định chúng. Ví dụ: khi người dùng chuyển một tài sản từ Ethereum sang Arweave, điều phối viên sẽ thu thập và xác thực giao dịch và đưa mỗi giao dịch vào một nhóm các giao dịch đang chờ xử lý được tuần tự hóa. EverPay sau đó đóng gói các giao dịch đang chờ xử lý theo lô và tải chúng lên Arweave theo định kỳ. Sau đó, người phân phối sẽ xác minh Trạng thái và số dư tài khoản trên Chuỗi. Bất kỳ người dùng nào cũng có thể đăng ký để trở thành một người xử lý giao dịch.

Mặt khác, các giao dịch chưa được xử lý trên Arweave được Watchmen hoàn thành bằng cách sử dụng nhiều chữ ký hoặc chữ ký ngưỡng và được trả lại cho Ethereum. Do đó, việc thực thi hợp đồng được thực hiện ngoài chuỗi và việc lưu trữ dữ liệu được thực hiện trên chuỗi để lưu trữ và tính toán riêng biệt.

Permaweb

Permaweb là một lớp ứng dụng dựa trên giao thức mạng Arweave. Nó cho phép các nhà phát triển Dapp triển khai vĩnh viễn nội dung front-end trên Web, đóng gói và lưu trữ nó trong mạng Arweave, giúp truy cập front-end vĩnh viễn và không bị kiểm duyệt. Bởi vì nội dung trên Internet không thể thay đổi, nhiều phiên bản sẽ bị bỏ lại khi các phiên bản mới được cập nhật.

Bundlr

Định hướng của Bundlr là làm cho Arweave dễ dàng truy cập và dễ sử dụng hơn. Người ta có thể coi Bundlr là Arweave giả lập lớp 2. Như tên cho thấy, chức năng chính của nút Bundlr là “gói” TXS L2s kỹ thuật số và xuất chúng dưới dạng một giao dịch duy nhất lên Arweave L1.

Đến nay, Bundlr đã xử lý hơn 200 triệu giao dịch, lưu trữ tổng cộng hơn 40 Terabyte dữ liệu trên Weave và hiện xử lý hơn 90% dữ liệu được tải lên Arweave và 93% của tất cả các giao dịch.

Kyve

Kyve tập trung vào vấn đề lấy dữ liệu từ Weave và tính hợp lệ của dữ liệu. Giống như Bundlr, Kyve sử dụng tính năng gộp để cải thiện hiệu quả mạng. Kyve tập trung vào truy xuất dữ liệu, trong khi Bundlr tập trung vào tải lên dữ liệu. Rõ ràng là tương lai của tiền điện tử là đa chuỗi. Dữ liệu được xuất bản cho mỗi chuỗi khối có thể trông khá khác nhau, vì vậy bất kỳ chuỗi nào muốn sử dụng Kyve để lưu trữ dữ liệu phải có khả năng làm như vậy theo cách đảm bảo nó tương đương với lưu trữ ban đầu.

Điều này có nghĩa là Kyve phải có khả năng đảm bảo tính chính xác của dữ liệu trên nhiều chuỗi. Kyve thực hiện điều này thông qua một nhóm lưu trữ, nơi người tải lên chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu mới nhất và người xác minh có trách nhiệm xác minh tính chính xác của dữ liệu. Cả hai bên cam kết token KYVE vào nhóm lưu trữ để khuyến khích sự công bằng và giảm nguy cơ hành vi độc hại.

Chức năng của token AR

Chức năng chính của token AR là thanh toán cho việc lưu trữ. Mô hình Arweave là hình thức thanh toán một lần, lưu trữ vĩnh viễn và quyền truy cập miễn phí. Khoảng 14% mã thông báo AR do người dùng trả được trao cho các thợ đào dưới dạng khuyến khích trực tiếp và 86% được đưa vào nhóm quyên góp. Tiền chỉ được rút ra từ nhóm các nhà tài trợ khi các khuyến khích trực tiếp của thợ đào không đủ.

Trong các ưu đãi nội bộ của Arweave, người dùng chủ yếu sử dụng dữ liệu lưu trữ AR để mua dịch vụ lưu trữ. Các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ kiếm tiền bằng cách thưởng cho các khối và cung cấp dịch vụ lưu trữ. Hiện tại, tốn 0,6-0,8 xu để lưu trữ 1MB dữ liệu trên Arweave và ít nhất 2 xu để lưu trữ 1MB dữ liệu trong 100 năm trên AWS.

Source: ​​viewblock

Source: ​​viewblock

Nói cách khác, với chi phí hiện tại và giá AR, việc lưu trữ dữ liệu trên Arweave sẽ kéo dài ít nhất 300 năm, thậm chí trước khi tính đến việc giảm chi phí trong tương lai. Arweave đã cung cấp dịch vụ lưu trữ cho các dự án blockchain công cộng và Defi nổi tiếng từ năm 2020. Solana và Nervos lưu trữ lớp dữ liệu trong Arweave và Synthetix, Uniswap và Curve lưu trữ lớp trình bày front-end trong Arweave. Arweave cũng cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu khối cho các chuỗi công cộng như Avalanche, Celo, Near, Cosmos thông qua dự án phần mềm trung gian lưu trữ KYVE.

Với sự ra đời của SPoRA, một cơ chế đồng thuận mới, Arweave khuyến khích các thợ đào tránh lưu trữ phi tập trung, từ đó cải thiện tốc độ truy cập dữ liệu cho người dùng. Bundlr đang giải quyết các vấn đề về thông lượng giao dịch của Arweave. Bundlr, cung cấp các dịch vụ đi kèm cho các mạng, hiện xử lý 90% dữ liệu của Arweave. Sự ra đời và cải tiến của Cầu chuỗi chéo đã làm tăng đáng kể không gian lưu trữ.

Kyve cũng tìm cách cải thiện hệ sinh thái Arweave bằng cách đảm bảo tính hợp lệ của dữ liệu được lưu trữ trên Arweave, điều mà các mạng cơ bản khác không làm được. Làm việc cùng nhau, các dự án này đang cải thiện trải nghiệm sản phẩm tổng thể và khả năng tiếp cận của Arweave. Mặc dù câu chuyện về lưu trữ phi tập trung không hoàn toàn phổ biến, nhưng nó là một phần cần thiết của cơ sở hạ tầng Web3 lớn hơn để phi tập trung hơn nữa và đảm bảo khả năng chống lại sự kiểm duyệt tập trung.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: BingX không xác nhận và không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ nội dung, độ chính xác, chất lượng, quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu khác trên trang này. Người đọc nên tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty.